Old English and...
 1415 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 1207 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 938 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 979 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 976 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 1123 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 939 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 987 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 834 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 986 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1642 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1778 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3540 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 763 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 961 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 1013 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 1215 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 1127 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 939 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 893 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 1175 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 1031 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 1169 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 941 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 765 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 1124 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 968 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 1147 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 1044 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 1242 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 1026 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 850 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 819 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 847 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 811 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 3802 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 4337 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 1258 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 1000 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 996 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11