Old English and...
 1413 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 1205 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 936 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 977 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 973 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 1120 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 935 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 984 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 829 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 983 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1638 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1775 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3537 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 761 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 959 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 1010 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 1212 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 1125 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 937 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 889 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 1172 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 1028 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 1167 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 939 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 763 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 1122 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 965 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 1144 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 1042 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 1240 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 1024 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 847 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 814 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 845 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 809 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 3799 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 4337 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 1254 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 998 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 993 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11