Old English and...
 997 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 746 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 544 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 658 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 585 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 743 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 571 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 630 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 490 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 611 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1230 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1071 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 2986 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 462 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 615 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 629 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 787 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 595 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 584 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 566 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 633 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 665 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 680 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 589 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 421 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 699 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 557 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 739 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 674 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 858 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 674 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 510 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 475 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 517 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 457 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 2502 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 3062 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 785 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 530 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 572 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11