Old English and...
 757 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 555 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 372 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 481 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 418 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 573 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 401 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 473 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 327 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 433 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 881 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 649 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 2252 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 302 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 458 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 463 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 543 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 426 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 436 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 410 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 463 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 481 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 498 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 425 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 261 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 531 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 391 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 581 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 499 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 631 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 502 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 351 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 327 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 377 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 301 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 1663 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 2334 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 549 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 335 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 391 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11