Old English and...
 951 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 698 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 501 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 609 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 544 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 697 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 528 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 584 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 446 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 569 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1156 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 970 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 2868 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 422 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 580 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 582 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 713 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 551 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 544 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 521 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 586 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 620 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 628 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 549 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 372 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 653 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 505 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 691 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 624 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 801 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 628 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 466 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 433 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 478 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 409 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 2234 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 2749 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 716 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 474 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 519 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11