Old English and...
 616 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 464 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 308 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 418 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 332 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 505 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 335 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 412 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 279 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 382 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 724 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 487 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 1939 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 247 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 400 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 416 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 453 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 359 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 385 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 353 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 402 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 406 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 419 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 359 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 210 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 470 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 316 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 523 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 427 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 539 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 431 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 286 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 275 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 324 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 242 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 1321 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 2138 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 480 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 285 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 338 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11