Old English and...
 975 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 726 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 523 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 637 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 561 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 719 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 552 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 606 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 468 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 590 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1205 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1035 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 2937 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 442 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 600 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 607 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 756 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 575 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 562 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 547 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 611 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 643 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 653 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 570 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 398 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 676 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 531 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 715 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 649 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 832 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 652 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 487 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 458 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 498 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 435 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 2409 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 2915 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 751 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 505 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 548 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11