Old English and...
 815 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 593 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 416 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 529 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 464 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 620 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 446 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 512 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 364 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 476 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1005 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 763 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 2561 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 348 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 504 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 506 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 606 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 471 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 471 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 447 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 504 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 541 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 548 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 479 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 302 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 577 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 433 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 617 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 550 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 695 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 550 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 392 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 366 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 417 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 339 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 1855 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 2441 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 622 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 400 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 441 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11