Old English and...
 1420 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 1215 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 943 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 984 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 983 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 1128 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 942 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 992 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 838 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 992 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1650 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1784 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3545 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 769 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 965 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 1016 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 1220 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 1130 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 946 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 897 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 1180 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 1036 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 1179 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 946 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 770 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 1133 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 972 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 1152 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 1048 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 1248 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 1032 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 856 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 822 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 852 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 817 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 3807 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 4353 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 1266 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 1008 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 1001 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11