Old English and...
 1034 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 790 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 576 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 698 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 625 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 791 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 613 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 667 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 526 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 653 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1288 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1158 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3071 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 500 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 649 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 676 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 842 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 631 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 620 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 598 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 666 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 704 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 725 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 633 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 457 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 736 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 600 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 786 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 717 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 904 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 711 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 546 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 509 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 557 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 493 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 2688 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 3282 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 840 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 592 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 611 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11