Old English and...
 1285 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 1034 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 803 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 883 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 856 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 1003 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 824 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 868 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 723 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 869 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1519 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1579 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3373 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 666 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 852 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 900 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 1094 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 872 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 814 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 784 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 901 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 913 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 972 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 834 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 664 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 946 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 814 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 1028 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 924 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 1125 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 909 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 737 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 693 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 736 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 690 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 3532 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 4110 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 1113 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 844 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 846 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11