Old English and...
 1400 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 1190 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 919 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 966 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 958 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 1106 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 924 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 972 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 816 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 967 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1623 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1752 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3517 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 747 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 946 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 997 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 1196 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 1107 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 922 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 875 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 1158 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 1012 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 1150 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 924 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 751 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 1104 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 949 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 1128 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 1025 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 1222 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 1010 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 833 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 799 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 831 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 792 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 3778 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 4315 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 1239 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 977 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 976 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11