Old English and...
 1427 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 1224 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 960 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 992 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 996 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 1138 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 952 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 1001 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 848 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 1006 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1659 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1797 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3553 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 776 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 975 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 1023 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 1233 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 1140 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 955 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 906 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 1191 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 1045 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 1195 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 958 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 780 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 1145 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 982 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 1160 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 1056 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 1262 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 1043 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 864 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 829 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 860 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 828 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 3820 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 4369 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 1275 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 1030 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 1012 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11