Old English and...
 1017 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 772 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 559 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 684 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 605 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 766 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 599 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 652 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 511 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 638 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1266 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1118 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3032 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 482 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 633 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 655 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 813 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 617 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 603 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 584 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 651 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 680 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 700 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 609 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 442 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 720 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 580 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 765 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 698 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 887 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 697 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 531 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 495 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 540 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 478 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 2591 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 3193 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 812 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 563 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 595 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11