Old English and...
 964 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 715 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 514 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 624 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 553 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 708 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 540 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 597 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 456 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 582 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1191 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1019 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 2916 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 435 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 591 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 595 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 731 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 567 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 554 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 534 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 600 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 633 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 640 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 559 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 387 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 665 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 520 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 706 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 639 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 822 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 640 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 478 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 449 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 488 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 427 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 2362 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 2861 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 736 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 495 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 536 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11