Old English and...
 1131 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Bewolf and the...
 873 عدد المشاهدات  15-01-20 13:45:34
The Normans and...
 661 عدد المشاهدات  15-01-20 13:50:09
Falk Ballads: Sir...
 772 عدد المشاهدات  15-01-21 09:16:18
Chaucer and The...
 710 عدد المشاهدات  15-01-21 09:28:06
The framework of...
 868 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47
Chaucer as a...
 698 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The character of...
 743 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
The character of...
 607 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The Italian Sonnets
 748 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
Sir Thomas Wyatt:...
 1382 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
Henry Howard,...
 1356 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Philip Sidney...
 3198 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Sir Philip...
 565 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Walter...
 734 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Walter...
 769 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Shakespeare’...
 941 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Shakespeare’...
 722 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Christopher...
 695 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Skakespeare:...
 679 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Shakespeare:"...
 763 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
17th Century...
 786 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Ben...
 809 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
Metaphisycal...
 720 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
John Donne:...
 531 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Holly Sonnets :...
 818 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
Robert Herrick:...
 693 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Andrew...
 887 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
John Milton:from...
 804 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
John Milton:...
 999 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
"Paradise...
 797 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
The Topic of...
 629 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
Main Ideas in...
 593 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
Selection from...
 638 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
John Dryden and...
 575 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
John Dryden...
 3110 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden: from...
 3696 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
An Introduction...
 944 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
Major Aspects...
 687 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
William Blake:...
 712 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11