Sir Philip Sidney...
 2661 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
John Dryden: from...
 2505 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
Wilfred...
 2354 عدد المشاهدات  15-01-24 12:42:53
W. H....
 2286 عدد المشاهدات  15-01-24 12:38:53
Language Use
 2035 عدد المشاهدات  14-07-26 11:12:40
John Dryden...
 1928 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
An Introduction...
 1305 عدد المشاهدات  15-01-24 10:33:04
Key Words:...
 1257 عدد المشاهدات  14-07-26 12:15:47
READING AND...
 1151 عدد المشاهدات  14-07-26 11:09:59
Sir Thomas Wyatt:...
 1055 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
-ing Forms as...
 1006 عدد المشاهدات  14-07-23 13:20:55
STRUCTURE
 996 عدد المشاهدات  14-07-26 12:26:01
Language Use
 995 عدد المشاهدات  14-07-26 12:12:05
Clauses of Result
 955 عدد المشاهدات  14-07-26 11:29:47
Ezra...
 933 عدد المشاهدات  15-01-24 13:19:13
Language Use
 922 عدد المشاهدات  14-07-26 11:32:40
Old English and...
 845 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Henry Howard,...
 835 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
THE PRESENT...
 822 عدد المشاهدات  14-07-26 12:18:05
Issac...
 797 عدد المشاهدات  15-01-24 12:40:35
William Butler...
 777 عدد المشاهدات  15-01-24 13:20:44
Parallel Structure
 749 عدد المشاهدات  14-07-26 12:11:38
LANGUAGE USE...
 749 عدد المشاهدات  14-07-26 12:33:49
John Milton:...
 729 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
W .H....
 729 عدد المشاهدات  15-01-24 13:22:22
Wilfred...
 725 عدد المشاهدات  15-01-24 12:45:19
Siegfried...
 720 عدد المشاهدات  15-01-24 12:36:00
James Joyce:...
 720 عدد المشاهدات  15-01-24 14:14:41
The Infinitive...
 713 عدد المشاهدات  14-07-23 13:55:51
Two- Word Verbs
 705 عدد المشاهدات  14-07-23 13:25:35
Wilfred...
 703 عدد المشاهدات  15-01-24 12:44:42
WRITING
 682 عدد المشاهدات  14-07-26 11:12:59
The Past...
 673 عدد المشاهدات  14-07-26 10:39:12
Polite Requests
 671 عدد المشاهدات  14-07-26 12:09:56
Siegfried...
 671 عدد المشاهدات  15-01-24 12:37:54
Describing Job...
 670 عدد المشاهدات  14-07-23 13:28:12
Modals of Necessity
 666 عدد المشاهدات  14-07-26 11:30:53
An Introduction...
 665 عدد المشاهدات  15-01-24 10:36:01
What is the...
 659 عدد المشاهدات  14-07-26 12:19:23
Modernism in Fiction
 658 عدد المشاهدات  15-01-24 14:12:07