Sir Philip Sidney...
 2686 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
John Dryden: from...
 2551 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
Wilfred...
 2409 عدد المشاهدات  15-01-24 12:42:53
W. H....
 2348 عدد المشاهدات  15-01-24 12:38:53
Language Use
 2088 عدد المشاهدات  14-07-26 11:12:40
John Dryden...
 1960 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
An Introduction...
 1328 عدد المشاهدات  15-01-24 10:33:04
Key Words:...
 1300 عدد المشاهدات  14-07-26 12:15:47
READING AND...
 1190 عدد المشاهدات  14-07-26 11:09:59
Sir Thomas Wyatt:...
 1074 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
STRUCTURE
 1043 عدد المشاهدات  14-07-26 12:26:01
-ing Forms as...
 1032 عدد المشاهدات  14-07-23 13:20:55
Language Use
 1020 عدد المشاهدات  14-07-26 12:12:05
Ezra...
 985 عدد المشاهدات  15-01-24 13:19:13
Clauses of Result
 979 عدد المشاهدات  14-07-26 11:29:47
Language Use
 945 عدد المشاهدات  14-07-26 11:32:40
Old English and...
 863 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
THE PRESENT...
 857 عدد المشاهدات  14-07-26 12:18:05
Henry Howard,...
 857 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Issac...
 849 عدد المشاهدات  15-01-24 12:40:35
William Butler...
 798 عدد المشاهدات  15-01-24 13:20:44
Siegfried...
 774 عدد المشاهدات  15-01-24 12:36:00
LANGUAGE USE...
 773 عدد المشاهدات  14-07-26 12:33:49
Parallel Structure
 771 عدد المشاهدات  14-07-26 12:11:38
John Milton:...
 748 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
Wilfred...
 745 عدد المشاهدات  15-01-24 12:45:19
W .H....
 743 عدد المشاهدات  15-01-24 13:22:22
James Joyce:...
 740 عدد المشاهدات  15-01-24 14:14:41
Two- Word Verbs
 739 عدد المشاهدات  14-07-23 13:25:35
The Infinitive...
 727 عدد المشاهدات  14-07-23 13:55:51
Wilfred...
 724 عدد المشاهدات  15-01-24 12:44:42
WRITING
 702 عدد المشاهدات  14-07-26 11:12:59
The Past...
 691 عدد المشاهدات  14-07-26 10:39:12
Polite Requests
 690 عدد المشاهدات  14-07-26 12:09:56
Describing Job...
 689 عدد المشاهدات  14-07-23 13:28:12
Siegfried...
 689 عدد المشاهدات  15-01-24 12:37:54
An Introduction...
 683 عدد المشاهدات  15-01-24 10:36:01
Modals of Necessity
 682 عدد المشاهدات  14-07-26 11:30:53
What is the...
 678 عدد المشاهدات  14-07-26 12:19:23
Modernism in Fiction
 676 عدد المشاهدات  15-01-24 14:12:07