Sir Philip Sidney...
 2684 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
John Dryden: from...
 2548 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
Wilfred...
 2406 عدد المشاهدات  15-01-24 12:42:53
W. H....
 2345 عدد المشاهدات  15-01-24 12:38:53
Language Use
 2085 عدد المشاهدات  14-07-26 11:12:40
John Dryden...
 1953 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
An Introduction...
 1326 عدد المشاهدات  15-01-24 10:33:04
Key Words:...
 1297 عدد المشاهدات  14-07-26 12:15:47
READING AND...
 1186 عدد المشاهدات  14-07-26 11:09:59
Sir Thomas Wyatt:...
 1073 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
STRUCTURE
 1040 عدد المشاهدات  14-07-26 12:26:01
-ing Forms as...
 1031 عدد المشاهدات  14-07-23 13:20:55
Language Use
 1019 عدد المشاهدات  14-07-26 12:12:05
Ezra...
 982 عدد المشاهدات  15-01-24 13:19:13
Clauses of Result
 978 عدد المشاهدات  14-07-26 11:29:47
Language Use
 943 عدد المشاهدات  14-07-26 11:32:40
Old English and...
 861 عدد المشاهدات  15-01-20 13:28:08
Henry Howard,...
 856 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
THE PRESENT...
 855 عدد المشاهدات  14-07-26 12:18:05
Issac...
 846 عدد المشاهدات  15-01-24 12:40:35
William Butler...
 796 عدد المشاهدات  15-01-24 13:20:44
Parallel Structure
 771 عدد المشاهدات  14-07-26 12:11:38
LANGUAGE USE...
 770 عدد المشاهدات  14-07-26 12:33:49
Siegfried...
 770 عدد المشاهدات  15-01-24 12:36:00
John Milton:...
 746 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
Wilfred...
 743 عدد المشاهدات  15-01-24 12:45:19
W .H....
 743 عدد المشاهدات  15-01-24 13:22:22
Two- Word Verbs
 738 عدد المشاهدات  14-07-23 13:25:35
James Joyce:...
 737 عدد المشاهدات  15-01-24 14:14:41
The Infinitive...
 726 عدد المشاهدات  14-07-23 13:55:51
Wilfred...
 724 عدد المشاهدات  15-01-24 12:44:42
WRITING
 702 عدد المشاهدات  14-07-26 11:12:59
The Past...
 691 عدد المشاهدات  14-07-26 10:39:12
Describing Job...
 688 عدد المشاهدات  14-07-23 13:28:12
Polite Requests
 688 عدد المشاهدات  14-07-26 12:09:56
Siegfried...
 688 عدد المشاهدات  15-01-24 12:37:54
An Introduction...
 682 عدد المشاهدات  15-01-24 10:36:01
Modals of Necessity
 680 عدد المشاهدات  14-07-26 11:30:53
What is the...
 677 عدد المشاهدات  14-07-26 12:19:23
Modernism in Fiction
 675 عدد المشاهدات  15-01-24 14:12:07