William...
 859 عدد المشاهدات  15-01-24 10:26:40
Wordsworth and...
 799 عدد المشاهدات  15-01-24 10:25:28
William Blake:...
 852 عدد المشاهدات  15-01-24 10:24:19
William Blake:...
 862 عدد المشاهدات  15-01-24 10:22:18
William Blake:...
 762 عدد المشاهدات  15-01-24 10:18:11
Major Aspects...
 756 عدد المشاهدات  15-01-24 10:12:32
An Introduction...
 1008 عدد المشاهدات  15-01-24 10:07:17
John Dryden: from...
 3887 عدد المشاهدات  15-01-24 09:52:33
John Dryden...
 3282 عدد المشاهدات  15-01-24 09:49:25
John Dryden and...
 627 عدد المشاهدات  15-01-24 09:46:52
Selection from...
 683 عدد المشاهدات  15-01-24 09:42:31
Main Ideas in...
 636 عدد المشاهدات  15-01-24 09:39:09
The Topic of...
 679 عدد المشاهدات  15-01-24 09:35:39
"Paradise...
 845 عدد المشاهدات  15-01-24 09:32:50
John Milton:...
 1057 عدد المشاهدات  15-01-24 09:30:13
John Milton:from...
 855 عدد المشاهدات  15-01-24 09:25:47
Andrew...
 950 عدد المشاهدات  15-01-24 09:23:32
Robert Herrick:...
 746 عدد المشاهدات  15-01-24 09:20:57
Holly Sonnets :...
 871 عدد المشاهدات  15-01-24 09:17:21
John Donne:...
 589 عدد المشاهدات  15-01-24 09:15:02
Metaphisycal...
 765 عدد المشاهدات  15-01-24 09:12:49
Ben...
 881 عدد المشاهدات  15-01-24 09:10:39
17th Century...
 846 عدد المشاهدات  15-01-24 09:08:26
Shakespeare:"...
 819 عدد المشاهدات  15-01-24 08:48:53
Skakespeare:...
 724 عدد المشاهدات  15-01-24 08:46:26
Christopher...
 754 عدد المشاهدات  15-01-24 08:43:27
Shakespeare’...
 782 عدد المشاهدات  15-01-24 08:40:43
Shakespeare’...
 1015 عدد المشاهدات  15-01-24 08:37:50
Sir Walter...
 833 عدد المشاهدات  15-01-24 08:35:33
Sir Walter...
 786 عدد المشاهدات  15-01-24 08:34:10
Sir Philip...
 613 عدد المشاهدات  15-01-24 08:32:45
Sir Philip Sidney...
 3268 عدد المشاهدات  15-01-24 08:31:23
Henry Howard,...
 1463 عدد المشاهدات  15-01-24 08:30:09
Sir Thomas Wyatt:...
 1453 عدد المشاهدات  15-01-24 08:28:40
The Italian Sonnets
 800 عدد المشاهدات  15-01-24 08:26:47
The Renaissance
 968 عدد المشاهدات  15-01-24 08:24:36
The character of...
 661 عدد المشاهدات  15-01-24 08:20:54
The character of...
 803 عدد المشاهدات  15-01-24 08:18:21
Chaucer as a...
 749 عدد المشاهدات  15-01-24 08:16:05
The framework of...
 933 عدد المشاهدات  15-01-21 09:30:47